Agata Mirek

Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w ratowanie Żydów- zarys problemu
[The participation of women religious congregations in Poland in saving Jews - an outline of the problem.]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: 48. Ogólnopolska konferencja historyków zakonnych. Ratuje człowieka, który prosi o pomoc. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w ratowaniu Żydów. Problemy badawcze i próba syntezy.
Miejsce: Stara Wieś