Agata Mirek

Matodyczne problemy opracowania Atlasów historycznych Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziem ruskich Korony
[Seminar of the Historical Geography Commission]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31
Nazwa jednostki: Polskie Towarzystwo Historyczne; Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN