Agata Mirek

sekretarz zeszytu specjalnego
[secretary of the special notebook]

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)