Agata Mirek

Organizacja żeńskiego życia zakonnego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1951
[Organization of female religious life in the Recovered Territories in the years 1945-1951]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Rola Kościoła katolickiego w organizacji życia polskiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1951
Miejsce: Trzebnica,