Agata Mirek

Udział bezhabitowych wspólnot zakonnych w pracy oświatowo-wychowawczej w niepodległej Polsce
[The participation non-habit religious congregations in educational and upbringing work in independent Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Klasztor w polskiej niepodległości
Miejsce: Gosławice 102