Agata Mirek

Recenzja dla Ministerstwa Nauki i Szolnictwa Wyższego w programie Diamentowy Grant
[Review for the Ministry of Science and Higher Educationin the Diamond Grant program]

Usługi eksperckie w kraju

Nazwa jednostki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego