Agata Mirek

redaktor naukowy serii Zakony żeńskie w PRL
[Scientific editor of the series Zakony żeńskie w PRL]

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

Tytuł publikacji: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w latach 1945-1989 w Polsce