Agata Mirek

Honorat Koźmiński OFM Cap – architekt niepodległej Polski
[Bł. Honorat Koźmiński - architect of independent Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kościół wobec niepodległości Polski (1918–1989)
Miejsce: Wigry