Agata Mirek

Koordynator zespołu programowego Historia Polski z perspektywy kobiet XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

MiejsceMSC: Komitet Organizacyjny XX Powszechego Zjadu Historyków Polskich 19-21 września 2019 Lublin