Agata Mirek

Geografia historyczna Kościoła w Polsce. Atlas historyczny metropolii przemyskiej (archidiecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska) ok. 1340-2013
[Historical geography of the Church in Poland. Historical Atlas of the Przemyśl Metropolis ok. 1340-2013]

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez NCN