Agata Mirek

Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce w latach 1939-1945
[Female monastic orders in Poland in the years 1939 - 1945]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN