Agata Mirek

Zgromadzenia zakonne żeńskie w PRL wobec przemocy totalitaryzmu komunistycznego
[ Female religious congregations in the PRL against the violence of communist totalitarianism]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ogólnopolskie sympozjum naukowe w z okazji 100 lecia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek
Miejsce: Otwock