Agata Mirek

Prymas jako inspirator oporu społecznego zakonnic w Polsce
[Cardinal Stefan Wyszyński as inspirer of social resistance of nuns in the People's Republic of Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981
Miejsce: Warszawa