Agata Mirek

Żeński ruch zakonny na ziemiach polskich XIX w. – desperacja kobieca czy radykalizm duchowy?
[Female religious in the Polish lands of the 19th century - female despair or spiritual radicalism?]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Od „starej panny” do singielki. Problemy społecznego i obyczajowego statusu niezamężnych kobiet na przestrzeni wieków
Miejsce: Kraków