Agata Mirek

redaktor naukowy serii
[scientific editor of the series]

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

Tytuł publikacji: s. D. M. Mendrok, Historia Prowincji Katowickiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w latach 1945-1989