Agata Mirek

Prawo instrumentem walki włądz komunistycznych z Kościołem i zakonami w Polsce
[The right instrument for fighting the communist authorities of the Church and religious orders in Poland]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2009