Agata Mirek

Sytuacja Kościoła katolickiego po powstaniu styczniowym za ziemiach polskich
[The situation of the Catholic Church after the January Uprising on Polish lands ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Bp. Stefan Zwierowicz
Miejsce: Sandomierz