Agata Mirek

2021

Recenzja w przewodzie doktorskimCzłonkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2020Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


Recenzja w przewodzie doktorskim


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Udział w zawarciu umowy z krajowym ośrodkiem naukowymRealizacja wystawy naukowo-artystycznej


2019


Recenzja w przewodzie doktorskim


Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Artykuł w czasopiśmie


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Recenzja w przewodzie doktorskimOrganizacja konferencji krajowejCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym
2017
Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW
2016

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • recenzent
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
 • recenzent
  [w:] Pamięć i Sprawiedliwość
 • recenzent
  [w:] Peregrinus Cracoviensis

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczejWygłoszenie referatu na konferencjiCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym
2015

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


Organizacja konferencji międzynarodowej2014
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej
Recenzja artykułu naukowego
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejWykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

2013Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Udział w konferencji krajowej


Inny wyjazd naukowyKierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu państwa
2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

2011


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN
2010Hasło encyklopedyczne


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

2009Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Udział w festiwalu nauki


2008


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


20072005

 • Represje wobec sióstr zakonnych w PRL: obozy pracy dla zakonnic (1954-1956) Materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce”


 • 2003  2002