Agata Mirek

20212020

 • Ojciec Honorat Koźmiński – założyciel zgromadzeń i architekt niepodległej Polski
 • Dwie równolegle drogi życia: Ludwika Moriconi (1863–1933) i Waleria Gąsiorowska (1864–1949) – wspólny początek i różny finał
 • Zakonnice aresztowane w PRL

 • Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  Udział w zawarciu umowy z krajowym ośrodkiem naukowym  Realizacja wystawy naukowo-artystycznej


  2019

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym  2018


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Artykuł w czasopiśmie


  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


  Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


  Recenzja w przewodzie doktorskim  Organizacja konferencji krajowej  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym
  2017
  Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW


  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW
  2016

  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • recenzent
   [w:] Pamięć i Sprawiedliwość
  • recenzent
   [w:] Peregrinus Cracoviensis
  • recenzent
   [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

  Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej  Wygłoszenie referatu na konferencji  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym
  2015

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


  Organizacja konferencji międzynarodowej  2014
  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


  Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej
  Recenzja artykułu naukowego
  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej  Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

  2013  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


  Udział w konferencji krajowej


  Inny wyjazd naukowy  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu państwa
  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

  2011


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN
  2010  Hasło encyklopedyczne


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  2009  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Udział w festiwalu nauki


  2008


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2007  2005

 • Represje wobec sióstr zakonnych w PRL: obozy pracy dla zakonnic (1954-1956) Materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce”


 • 2003  2002