Adam Zadroga
  • doktor habilitowany (od 2019-02-19)
  • absolwent studiów podyplomowych (od 2009-12-14)
  • doktor (od 2007-11-27)
  • magister (od 2004-12-20)
  • magister (od 2003-05-06)