Adam Zadroga

Etyczne podstawy zobowiązań wobec państwa
[The ethical foundations of obligations towards the state]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Dlaczego warto płacić składki i podatki?
Miejsce: Lublin