Adam Niezbecki
Samodzielny referent - administrator sprzętu komputerowego - Wydawnictwo KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: adam.niezbecki_anti_spam@kul.pl