Adam Kubiak

Z wykształcenia jestem filozofem i przyrodnikiem. Interesuję się w szczególności zagadnieniami metodologicznymi i filozoficznymi nauki,  takimi jak używanie narzędzi statystycznych oraz komunikacja i argumentacja w naukach przyrodniczych i społecznych. Lubię rozmyślać nad problemami egzystencjalnymi i analizować argumenty światopoglądowe oraz spędzać czas z rodziną i znajomymi.

 

Jestem absolwentem studiów z zakresu nauk o życiu (Uniwersytet Łódzki) oraz z zakresu nauk humanistycznych (KUL). W 2019 r. obroniłem na KUL-u rozprawę doktorską zatytułowaną “Jerzy Neyman’s Conception of Scientific Inference and Its Relation to Bayesianism”. Moje dotychczasowe prace naukowe, opublikowane bądź będące w trakcie procesu recenzji, dotyczą następujących zagadnień: rzetelność poznawcza metod statystycznych, problemy metodologii projektowania i przeprowadzania obserwacji, rola i wpływ czynników pozapoznawczych (aksjologicznych i pragmatycznych) na wnioskowania naukowe, problemy metod numerycznej klasyfikacji w ekologii, bioróżnorodność leśnej i wodno-błotnej szaty roślinnej Polski, relacje między poznaniem naukowym, ewolucjonizmem a religią oraz zagadnienia ochrony przyrody. Od roku 2017 pracowałem również jako specjalista dla Fundacji Optimum Pareto / Reason Drill, zajmując się m.in. konceptualnymi problemami zapisu i analizowania argumentacji reprezentowanej w postaci grafowej bazy danych. Obecnie staram się przygotować i opublikować materiały, zawierające wyniki z mojej rozprawy doktorskiej, jak również pracuję nad projektem badawczym dotyczącym analizy artykułów naukowych pod kątem popełnianych błędów metodologicznych.

 

 

curriculum vitae

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 19.11.2019 10:55