prof. dr hab. Adam Biela
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: adam.biela_anti_spam@kul.pl