Zdzisław JaniecPUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

ARTYKUŁY

SYMPOZJA

REFERATY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


 PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

NAUKOWE

 • Formacja eucharystyczna młodzieży, Lublin 1994, s. 244.
 • Liturgia dla wszystkich, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2005, s. 460.
 • Komunikacyjny wymiar liturgii, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006, s. 351.
 • Wokół liturgii na łamach „Kroniki Diecezji Sandomierskiej” w latach 1908-2007, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2008, s. 405.
 • Wstawiennictwo Maryi, (Studium liturgiczno-teologiczne na podstawie wybranych formularzy okresu zwykłego ze Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2010, s. 622.
 • Kult Maryi w Polsce na przestrzeni dziejów. Zarys problematyki, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 352.


NAUKOWE – pod redakcją

 • Jego świadectwo trwa…, (Wokół sesji poświęconej życiu i myśli sługi Bożego
  Wincentego Granata, Sandomierz, 11 grudnia 2010 r), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu), Sandomierz 2011, s. 188.
 • Być jak pochodnia… („Humanitas” sługi Bożego ks. Wincentego Granata), Materiały z sesji, Sandomierz, 10 XII 2011 roku), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2012, s. 188.
 • Sprawiedliwy z wiary żyć będzie . Ks. Wincenty Granat- świadek wiary, (Materiały z sesji poświęconej słudze Bożemu w 33. rocznicę śmierci,  Sandomierz, 11 grudnia 2012 roku), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 132.
 • Na szlakach wiary ze sługą Bożym ks. Wincentym Granatem, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 71.
 • W hołdzie Pani Rozwadowskiej, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2014, s. 275.
 • Pasjonat miłości Boga i człowieka (Sługa Boży ks. Wincenty Granat), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2015, s. 230. 
 • Ksiądz Wincenty Granat Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - kandydat do chwały ołtarzy, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2017, s. 499.

 

POPULARNO-NAUKOWE

 • Z Chrystusem w Kościele, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 1995, s. 160.
 • Maryja w roku liturgicznym, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 1995, s. 263.
 • Dzielić się Słowem Bożym, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 1996, s. 280.
 • Bogurodzica w liturgii Kościoła, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2000, s.111.
 • W służbie Bogu i Ojczyźnie, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2001, s. 160.
 • Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2001, s. 168.
 • Liturgia na ambonie, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2002, s. 399.
 • Święci w misterium Kościoła, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2002, s. 165.
 • Dominus Jesus, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2002, s. 80.
 • Rozpoznać czas nawiedzenia, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2005, s. 159.
 • Maryja w kulcie Kościoła, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2007, s. 122.
 • Z Jasnogórską Panią szlakiem Nawiedzenia ku Chrystusowi, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2008, s. 240.
 • Z Biblią i liturgią ku wierze, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2015, s. 308.
 • Fatima wczoraj i dziś (Objawienia, orędzie, kult), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017, s. 202.

powrót


ARTYKUŁY

NAUKOWE

 • Obecność Bogurodzicy w liturgii Kościoła, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”,
  99 (2006) nr 3- 4, s. 284- 298.
 • Zasadnicze wątki pasterskiej posługi Księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: Śladami Prymasa Tysiąclecia w diecezji sandomierskiej, red. J. Uliasz, Sandomierz 2001, s. 141-157.
 • Uczestnictwo organisty w liturgii i jego rola poza liturgią, w: Muzyka i śpiew liturgiczny, red. J. Zimny, Sandomierz 2002, s. 68-80.
 • Formacja organisty (wybrane elementy formacyjne), „Anamnesis”, 8 (2002) nr 31, s. 48-53.
 • Postulaty duszpasterskie dotyczące śpiewu i muzyki liturgicznej w parafiach (wybrane kwestie), „Anamnesis” 8 (2002) nr 30, s. 87–89.
 • Charakter ewangelizacyjny i formacyjny Mszy świętej na podstawie badań wśród maturzystów, „Studia Sandomierskie”, 9 (2002), s. 74-88.
 • Kult Maryi w Piśmie świętym, Mszy świętej i Liturgii Godzin, „Anamnesis”,
  1 (2003) nr 32, s. 88-94.
 • Nadużycia liturgiczne podczas celebracji Mszy świętej, „Anamnesis”, 10 (2004) nr 38, s. 117-122.
 • Bronić Mszę świętą przed nadużyciami liturgicznymi, „Anamnesis”, 10 (2004) nr 39, s. 73-78.
 • Bogurodzica w misterium Chrystusa i Kościoła, „Studia Sandomierskie”, 11 (2004) z. 2, s. 81-91.
 • Konieczność, rodzaje i chwile milczenia we Mszy świętej, Studia Sandomierskie”, 11 (2004) z. 3, s. 61-70.
 • „Język w liturgii” czy „Język liturgiczny”?, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 97 (2004) nr 11-12, s. 596- 602.
 • Śpiew i muzyka w liturgii dla przekazywania wiary, „Kronika Diecezji Radomskiej”, 13 (2004) nr 52, s. 523-526.
 • „Język liturgiczny” i język homilii wyrazem komunikacji interpersonalnej, w: W służbie Bogu i ludziom, red. H. Słotwińska, Lublin 2005, s. 143- 152.
 • Czy pobożność eucharystyczna jest zagrożona przez duchownych i świeckich?, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 38 (2005) nr 4, s. 281-289.
 • Maryja w kulcie Kościoła, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 98 (2005) nr 9-10, s. 796-805.
 • Komunikacja liturgiczna za pomocą gestów i ciała, „Studia Sandomierskie”, 12 (2005) z. 1, s. 71-77.
 • Wierność przepisom i twórczość liturgiczna w celebracji Mszy świętej, „Anamnesis”, 11(2005) nr 43, s. 76-85.
 • Zasady celebracji Mszy świętej z ludem (w świetle nowego ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego), „Studia Sandomierskie”,  12 (2005)  2, s. 33-48.
 • Homilia liturgiczna, „Anamnesis”, 11(2005) nr 41, s. 138-140.
 • Komunikacyjny charakter Słowa Bożego, „Studia Sandomierskie”, 13 (2006) z. 4, s. 67–86.
 • Apostolskie posłannictwo liturgii, „Studia Sandomierskie”, 13 (2006) z. 3, s. 115-126.
 • Komunikacyjny charakter śpiewu i muzyki liturgicznej, „Roczniki Teologiczne”, 54 (2007) z. 8, 2007, s. 187-197.
 • Problematyka pobożności ludowej w Mediator Dei (z okazji 60. rocznicy ogłoszenia Mediator Dei), „Anamnesis”, 13 (2007) nr 4, s. 75-81.
 • Komunikacja sakramentalna w liturgii, „Liturgia Sacra”, 13 (2007) nr 1, s. 47- 58.
 • Troska o celebrację eucharystyczną w świetle adhortacji „Sacramentum Caritatis” Benedykta XVI, „Ateneum Kapłańskie”, 150 (2008) z. 1, s. 51-64.
 • Liturgia Godzin komunikacją Boga z człowiekiem, w: Mirabilie Laudis Canticum, red. H. Sobeczko, Opole 2008, s. 461- 471.
 • Pasterskie posługiwanie Biskupa Edwarda Frankowskiego w latach 1989-2007, w : Ks. Biskup Edward Frankowski, red. Jan Konefał, Stalowa Wola-Sandomierz 2008, s. 203-223.
 • Komunikowanie homiletyczne w liturgii mszalnej, „Anamnesis”, 14 (2008) nr 55, s. 64-70.
 • Uczestnik liturgii wobec komunikowanego orędzia, „Anamnesis”, 14 (2008) nr 54, s. 45-56.
 • Liturgia w stu rocznikach „Kroniki Diecezji Sandomierskiej”, w: Stulecie periodyku diecezjalnego „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, red. J. Krasiński, Sandomierz 2009, s. 127-193.
 • Formy kultu Matki Boskiej Częstochowskiej, „Anamnesis”, 15 (2009) nr 1, s. 53-58.
 • Komunikacja teologiczna w nauczaniu Kościoła, w: Gaudium in litteris, red. S. Janeczek, W. Bajor, M. Maciołek, Lublin 2009, s. 171- 184.
 • Sprawowanie Mszy świętej z ludem i bez ludu, „Anamnesis”, 14 (2009) nr 3, s. 52-64.
 • Maryja wzorem uczestnictwa w Mszy świętej, „Roczniki Liturgiczne”, 56 (2009) z. 1, s. 171-179.
 • Obecność Maryi w księgach liturgii rzymskiej, w: In persona Christi, red.  Góźdź, Wydawnictwo  KUL, Lublin 2009, s. 1009-1022. 
 • Magia czy modlitwa? Duszpasterskie problemy modlitw o uzdrowienie, w: Duch Święty w naszej codzienności, red. K. Guzowski, G. Barth, Lublin 2010, s. 109-124.
 • Logos i Ethos modlitwy w teologicznej refleksji Ks. Wincentego Granata, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 104 (2011) nr 1-2, s. 104-112.
 • Wpływ liturgii domowej na rozwój osobowy rodziny, w: Wartość i dobro rodziny, red. J. Jęczeń, M. Z. Stepulak, Lublin 2011, s. 352-363.
 • Zielone Święta w zwyczajach i obrzędach ludowych (na przykładzie tradycji polskiej), „Communio”, 32 (2012) nr 1, s. 176-184.
 • Czy kult Maryi w Kościele w Polsce potrzebuje odnowy?, „Kronika Diecezji sandomierskiej”, 105 (2012) nr 9-10, s. 613-626.
 • Macierzyńskie pośrednictwo Maryi w tekstach biblijnych formularza Najświętsza Maryja Panna Królowa pokoju (ze zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie), w: Victimae Paschali Laudes (Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Doktorowi Marianowi Pisarzakowi w 75. Rocznicę urodzin), red. J. Kumala, Licheń Stary 2012, s. 415-427.
 • Kult maryjny w Polsce od X do XIII wieku, w: Prekursorzy i Twórcy chrześcijańskiej kultury Europy, red. A. Łuka, A. Strycharczuk, Lublin 2013, s. 153-163.
 • Maryja w kulcie i pobożności ludowej w okresie średniowiecza, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”106: 2013, nr 5-6, s. 372-382.
 • Przejawy kultu maryjnego w literaturze polskiej, „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne”, z.8, t. IV,(60), 2013, s. 61-78.
 • Święty Jan Paweł II czcicielem Jasnogórskiej Pani, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”107: 2014, nr 3-4, s. 200- 208.
 • Kult Maryi w polskiej muzyce sakralnej, „Roczniki Teologiczne” z.8, t. LXI, 2014, s.33-41.
 • Cześć Maryi w polskiej sztuce sakralnej od średniowiecza do współczesności (zarys problematyki), w: Universitati serviens (Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB), red. J. Walkusz, M. Krupa, Wydawnictwo KUL 2014, s.143-151.
 • „Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana,w Kego Dziedzictwie” ( Syr 24,12). (Pokłosie koronacji łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej szkaplerznej w Stalowej Woli – Rozwadowie, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”107: 2014, nr 7-8 , s. 467- 476.
 • Kult Maryi w życiu i nauczaniu świętych: biskupa J. S. Pelczara i papieża Jana Pawła II, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”107: 2014, nr 7-8, s. 496- 507.
 • Kult Maryi w życiu i nauczaniu sług Bożych A. Hlonda i S. Wyszyńskiego – prymasów Polski , „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 107: 2014, nr 9-10, s. 637- 654.
 • Wstawiennictwo Maryi w świetle euchologii wybranych sakramentarzy, „Teologiczne Studia Siedleckie”12:2015, nr 12 s. 207-221.
 • Wskazania dotyczące  muzyki sakralnej i śpiewu kościelnego w nauczaniu posoborowym Magisterium Ecclesiae (na przykładzie Kościoła w Polsce), „Kronika Diecezji Sandomierskiej”108: 2015, nr 11-12, s.691-704.
 • Prośby Kościoła o wstawiennictwo Maryi w tekstach Mszy świętej i wielkich Antyfonach Liturgii Godzin, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”109: 2016, nr 1-2, s. 93-106.
 • Ks. Wincenty Granat o eschatologicznym Obliczu Bożego Miłosierdzia, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”109:2016, nr 3-4, s. 200-204.
 • The Manifestations of the Devotion to the Divine Mercy (Divine Mercy Devotion – St. Faustina, the Apostle of Mercy), “Boletín Eclesiástico de Filipinas”, (Mercy ׀ Eucharist ׀ Family), Vol. XCII, Nos. 917 and 918, May-August 2016, pp. 248 - 256.
 • The Triple Dimension of the Divine Mercy , “Boletín Eclesiástico de Filipinas”, (Mercy ׀ Eucharist ׀ Family), Vol. XCII, Nos. 917 and 918, May-August 2016, pp. 257 - 266.
 • Przeżywanie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 109: 2016, nr 5-6, s. 365-370.
 • Potrójny wymiar Oblicza Miłosierdzia Bożego, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 109: 2016, nr 5-6, s. 397-407.
 • Prośby Kościoła o wstawiennictwo Maryi w tekstach Mszy św. i wielkich antyfonach Liturgii Godzin, w:  Chlubimy się nadzieją chwały Bożej, (red.) K. Filipowicz, Warszawa 2016, s. 173- 182. 

 • Kult Maryi w świetle publikacji ks. W. Granata, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”110(2017), nr 1-2, s. 98 - 113.

 • Błogosławiony  Wincenty  Kadłubek  i  sługa  Boży  ks.  Wincenty Granat  w perspektywie chwały ołtarzy, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”111(2018), nr 9-10, s. 672-677.

 • Kult  Maryi  w  liturgii i  kulturze  w  dziejach  Ojczyzny, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 111(2018), nr 11-12, s.815-836.

 • Maryja w kulturze polskiej  w świetle literatury, sztuki i muzyki religijnej  w ostatnim stuleciu, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 112 (2019), nr 1-2, s. 107-115.   

 

POPULARNO-NAUKOWE

 • Wielki Post przeżywany w rodzinie, „Powołanie”, Sandomierz 42 (2005) nr 1, s. 50- 53.
 • Sakrament Chrztu, „Zeszyty Synodalne”, I. red. W. Gałązka, Sandomierz 1997, s. 6 - 11.
 • Sakrament Eucharystii, „Zeszyty Synodalne”, II. red. W. Gałązka, Sandomierz 1997, s. 5 - 16.
 • Wykaz prac drukowanych przez Księdza Biskupa W. Świerzawskiego, w: Diligis Me? Pasce, red. S. Czerwik, Sandomierz 1999, t. I s. 109 - 152.
 • Wykaz prac promowanych przez Księdza Biskupa W. Świerzawskiego, w: Diligis Me?Pasce,   S. Czerwik, Sandomierz 1999 t. I,  s. 153 - 159.
 • Teksty liturgiczne, w: Modlitewnik Pielgrzyma, Z. Wiatrek, Sandomierz 1999, s. 5 - 26.
 • Liturgia i życie liturgiczne w Diecezji Sandomierskiej, w: Aby byli jedno. Drugi Synod Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 1999, s. 220 - 254.
 • Wszystko postawiłem na Maryję”, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”,94 (2001) nr 9, 346 -348.
 • Grzechy liturgiczne”, „Anamnesis”, 9 (2003) nr 33,  78 - 84.
 • Wielki Post i Pascha wyrażone w dekoracjach Kościoła, „Powołanie”, 14 (2005) nr 16, s. 15-20.
 • Uczeń Pana świadkiem Jezusa eucharystycznego, „Powołanie”, 13 (2005) nr 45, s. 14 - 18.
 • Gdzie są granice kreatywności celebransa podczas sprawowanej liturgii?, . „Homo Dei”, 76 (2006) nr 279, 133 - 136.
 • Radio Maryja w służbie pasterskiej Biskupa Edwarda Frankowskiego, „Powołanie” 15( 2007) nr 51, 44- 45.
 • Przejawy pasterskiej troski Biskupa Edwarda Frankowskiego w Diecezji Sandomierskiej w latach 1989 – 2007, „Powołanie”, 16 (2008) nr 52, 44-46.
 • Biskup Edward Frankowski sługą Bożego Słowa i szafarzem Bożych misteriów” „Powołanie”, 16 (2008) nr 53,  39- 41.
 • Humanitas Sługi Bożego ks. Wincentego Granata (wstęp, przebieg i podsumowanie sesji z dnia 10 grudnia 2011 roku), „Kronika Diecezji Sandomierskiej”104: 2011 nr 11/12 s. 955- 963 
 • Miłosierdzie – dziełem Ducha Świętego, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”109:2016, nr 7-8, s.510-514.
 • Biskup Wacław Świerzawski (Człowiek, Profesor i Apostoł Jezusa Chrystusa), „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 111(2018), nr 11-12, s. 839-844.
 • Wskazania dla duszpasterzy maryjnych, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 111(2018), nr 11-12, s. 849-855.


INNE

 • Z przeszłości zapomnianego Rozwadowa, „Sandomierski Gość Niedzielny” , 1994 nr 12, s. 2.
 • Droga Krzyżowa, „Sandomierski Gość Niedzielny”, 1996 nr 10/77, s. 13.
 • Boże Narodzenie czy „Gwiazdka” ?, „Sandomierski Gość Niedzielny”, 1994 nr 16/17, s. 1.
 • Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem” (J 3, 23), w: „Rodzina - Tajemnica to wielka”, W. Gwóźdź, Sandomierz 1994, s. 11 - 12.
 • Znaczenie słowa „Amen”, „Sandomierski Gość Niedzielny” , 1995 nr 2/18,  1.
 • Znaczenie słowa „Alleluja”, „Sandomierski Gość Niedzielny”, 1995 nr 3/19, s. 1.
 • Znaczenie słowa „ Hosanna”, „Sandomierski Gość Niedzielny”, 1995 nr 4/20,  1.
 • Gorzkie Żale przybywajcie, „Sandomierski Gość Niedzielny”, 1995 nr 9/24, s. 1.
 • Z Chrystusem Drogą Krzyża, „Sandomierski Gość Niedzielny”,1995 nr 11/27, s. 2.
 • „Duchowe owoce Wielkiego Postu”, „Sandomierski Gość Niedzielny” 1995 nr 16/32, s. 19.
 • Z życia diecezji, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 88 (1995) nr 10-11, s. 379 - 380.
 • Janowska rocznica, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 88 (1995) nr 10-11, 342 -346.
 • Konsekracja kościoła w Miłkowie, „Kronika Diecezji Sandomierskiej, 88 (1995) nr 10-11, s. 350-358.
 • Spotkanie Cecyliańskie, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 88 (1995) nr 10-11,  360-369.
 • Śp. Zdzisław Bernat (1930 - 1994) - kompozytor, muzykolog, asystent i wykładowca Instytutu Muzykologii KUL, „Anamnesis”,  2 (1996) nr 6, s. 20.
 • Z życia diecezji, Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 91 (1998) nr 11-12, s. 388 - 392.
 • Z życia diecezji, „ Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 92 (1999) nr 11/12, s. 54 - 56.
 • Z życia diecezji, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 92 (1999) nr 10/12, s. 669 - 670.
 • Z życia diecezji, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 93 (2000) nr 1-2, s. 94 - 95.
 • Z życia diecezji, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 93 (2000) nr 9/10, s. 468.
 • Z życia diecezji, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 94 (2001) nr 9/10, s. 468.
 • Informacja z działalności Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski (od 15 marca 1994 do 2 maja 2001 roku), „Anamnesis”,  7 (2001) nr 26, s. 94 - 95.
 • Zawierzyć Maryi”, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 94 (2001) nr 20, 15-16.
 • Proklamacja Bożego Słowa, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 95 (2002) nr 6, s. 26.
 • Świętość jego życia ( bł. Księdza Jana Balickiego), „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 95 (2002) , nr 6, 26. 
 • Zwyczaje religijne w Adwencie, „Kronika Diecezji Sandomierskiej, 96 (2003) nr 4, s. 27.
 • Słowo wstępne, w: Proście Pana, Józef Wilk, Sandomierz 2004, s. 7-8.
 • Maryjność bł. Ks. Bronisława Markiewicza, „Niedziela Sandomierska”,  2005 nr 27, s. 1-2.
 • Liturgia w stu rocznikach „Kroniki Diecezji Sandomierskiej” , 100 (2007) nr 11-12, s. 847-852.
 • Uczestniczenie we Mszy świętej niezwykłym przywilejem chrześcijanina,
  w
  : Mszalik Jana Pawła II, K. Wojtowicz, Sandomierz 2008, s. 14-20.
 • Słowo wstępne, w: Z. Mistak, Katechumenat posoborowa praktyka przekazu wiary w Kościele lokalnym na przykładzie diecezji sandomierskiej w latach 1992-2002, Sandomierz 2009, s. 17-19.
 • Logos i etos na drogach mariologii, w: „Całaś piękna jest, Maryjo” (red.)
  Bartosik i inni, (Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszu sanktuariów polskich w Skarżysko- Kamienna, 11-12 września 2009 roku),  Częstochowa 2009,  s. 128-129.
 • Msza z ludem, w: Encyklopedia Katolicka (red.) E. Gigilewicz, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2009, t. XIII s. 444- 445.
 • Perspektywy procesu beatyfikacji Sługi Bożego ks. Wincentego Granata, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 103 (2010) nr 5-6, s. 330.
 • Słowo wstępne, w: Śpiewajmy Panu z weselem (Śpiewnik pieśni kościelnych, część IV), red. S. F. Misiak, Nisko 2010, s. 5.
 • Przedmowa, w: Duszpasterstwo ministrantów i lektorów w Kościele w Polsce, G. Rzeźwicki, Tarnów Biblios 2010, s. 7-8.
 • Żyć Prawdą w miłości, „Niedziela”, 2010 nr 51, 20 .
 • Pokłosie sesji naukowej poświęconej Ks. Wincentemu Granatowi, „Powołanie”, 62 (2011) nr 1, s. 36- 37.
 • Komunikat Biura Postulacji sługi Bożego Ks. Wincentego Granata, „Niedziela”, 13 (2011), s.21.
 • Słowo wstępne, w: Śpiewajmy Panu z weselem (Śpiewnik pieśni kościelnych, część V), S. F. Misiak, Nisko 2011, s. 4.
 • Komunikat Biura Postulacji sługi Bożego Ks. Wincentego Granata, „Niedziela”, 13 (2011), s.21.
 • Humanitas Sługi Bożego ks. Wincentego Granata, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 104 ( 2011) nr 11/12, 955- 963.
 • Omnia transeunt – caritas manet, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 6 (140) 2012 s. 16-17. Laudacja wygłoszona w KUL w dniu 10 października 2012 roku z okazji 72–lecia urodzin ks. prof. dra hab. Władysława Głowy.
 • Sługa Boży Ks. Wincenty Granat świadkiem wiary na wzór Maryi, „Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Służek Maryi Panny Niepokalanej”, 44 (2012) nr 48, s. 65-67.
 • Sługa Boży Ks. Wincenty Granat (1900- 1979) jako dydaktyk i pedagog, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 105 (2012), nr 3-4, s. 230-236.
 • Przedmowa, w: I. H. Szumił, Człowiek wiary. Sługa Boży ks. Wincenty Granat, Sandomierz 2013, s. 9-10.
 • Euntes docete: Uniwersytet katolicki nauczycielem Prawdy, w: Deo et Patriae. Głos Rektora KUL, (red.) Szumił), Lublin 2014, s.11- 14.
 • „Śpiewajcie Panu pieśń nową” na wzór świętej Cecylii, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 6:2015 nr 6 s. 111-114. 
 • Wprowadzenie w uroczystości w Ćmielowie,  w: Świętość w codzienności. Uroczystości z okazji 36. Rocznicy śmierci sługi Bożego ks. Wincentego Granata, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”109: 2016, nr 1-2, s.68 -70.
 • Przedmowa, w: Kryspin Dubiel, Formacja eucharystyczna młodzieży Mińska, Sandomierz, 2017 r s.9-12.
 • Sługa Boży, ks. Wincenty Granat w oczach studentów i profesorów, Rozmowa ks. Zdzisława Jańca z Halina Ireną Szumił, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”110(2017), nr 3-4,  s. 249-259.
 • „Wychwalajmy mężów sławnych” (Syr 44,1), w: (red.) D. Koryciński, „W imię Pana Kardynał Adam Kozłowiecki SJ” , Huta Komorowska 2017, s.11-14.
 • Wspomnienie o śp. biskupie W. Świerzawskim, „Pojawił się człowiek posłany przez Boga (J 1,6)”, „Sztafeta” nr 44, z 2 listopada 2017 roku, s.14.
 • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w: (red.) M. Chmielewski, „Zeszyt maryjny” (Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2018/2019 - W Mocy Bożego Ducha), Katowice 2018, s.15-17.
 • Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w: (red.) M. Chmielewski, „Zeszyt maryjny” (Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2018/2019 - W Mocy Bożego Ducha), Katowice 2018, s.17-20.
 • Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, , w: (red.) M. Chmielewski, „Zeszyt maryjny” (Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2018/2019 - W Mocy Bożego Ducha), Katowice 2018, s.29-32.
 • Najświętsza  Maryja  Panna  Wybrana  Córka  Izraela  (Syjonu)  obecna  w  Eucharystii, w: M. Chmielewski (red.), Zeszyt Maryjny (Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020 - Wielka tajemnica wiary), Katowice 2019, s. 11-13.

 • Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy zwiastowania Pańskiego (Więź zwiastowania Pańskiego z Eucharystią), w: M. Chmielewski (red.), Zeszyt Maryjny (Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020 - Wielka tajemnica wiary), Katowice 2019, s. 13-14.

 • Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny (Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny wzorem i drogą wiary na spotkanie z Jezusem  Eucharystycznym), w: M. Chmielewski (red.), Zeszyt Maryjny (Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020 - Wielka tajemnica wiary), Katowice 2019, s. 15-16

 • „Niewiasta  Eucharystii”  niezastąpionym wzorem uczestnictwa we Mszy świętej, w: M. Chmielewski (red.), Zeszyt Maryjny (Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020 - Wielka tajemnica wiary) Katowice 2019, s.116-118.

powrót


SYMPOZJA 

WSPÓŁORGANIZATOR SYMPOZJÓW

 • Przygotowanie do wprowadzania katechumenatu w diecezjach, Sandomierz 19-20 IX 1996 roku.
 • Inicjacja i reinicjacja, Sandomierz 22 - 23 IX 1997 roku.
 • Sztuka w służbie liturgii, Jasna Góra 21 - 23 X 1997 roku.
 • Jak przeżywać wiarę dzisiaj? Kerygmat - katecheza- dialog wiary – mystagogia, Sandomierz 21 - 22 IX 1998 roku.
 • Misterium Eucharystii w życiu osób konsekrowanych”, Jasna Góra 26 - 28 X 1998.
 • Kierownictwo duchowe w sakramencie pokuty, Sandomierz 27 - 28 IX 1999 roku.
 • Liturgia Godzin w życiu osób konsekrowanych, Jasna Góra 21 - 23 X 1999 roku.
 • Kerygmat- Informacja i Inicjacja, Sandomierz 18 - 19 IX 2000 roku.
 • Liturgia Triduum Paschalnego w formacji osób konsekrowanych, Jasna Góra 25 - 26 IX 2000 roku.
 • Homilia i katecheza, Sandomierz 17 - 18 IX 2001 roku.
 • Śladami Chrystusa w roku liturgicznym, Jasna Góra 16 - 17 X 2001 roku.

 

ORGANIZATOR SYMPOZJÓW

 • Wokół osoby i myśli Sługi Bożego Ks. Wincentego Granata, Sandomierz, 11 XII 2010.
 • Humanitas” sługi Bożego Ks. Wincentego Granata, Sandomierz, 10 XII 2011.
 • Sługa Boży, ks. Wincenty Granat – świadek wiary, Sandomierz, 11 XII 2012.
 • Jezus Chrystus centrum i szczyt (z okazji 34. Rocznicy śmierci sługi Bożego ks. Wincentego Granata, Sandomierz, 11 XII 2013.
 • Sługa Boży, ks. Wincenty Granat - Troska o człowieka ukierunkowana na Boga, dnia 10 grudnia 2014 roku w Ćmielowie, oraz powtórzenie tego sympozjum  dnia 11 grudnia 2014 roku w Sandomierzu.
 • Sługa Boży, ks. Wincenty Granat w służbie Miłosierdzia, dnia 10 grudnia 2015 roku w Ćmielowie oraz powtórzenie tego sympozjum dnia 11 grudnia 2015 roku w Sandomierzu.  
 • Sługa Boży, ks. Wincenty Granat w  perspektywie beatyfikacji, Ćmielów (9XII) – Sandomierz (10 XII) 2016. Uczestniczyli reprezentanci diecezji oraz przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • Organizator; ks. Zdzisław Janiec: człowiek  wielkiej  mądrości  i  dobroci  serca, Przysucha 9 października 2017 roku. Uczestniczyli w nim: duchowieństwo, osoby konsekrowane diecezji radomskiej oraz młodzież szkolna z Przysuchy (szkoły średnie i podstawowe).

powrót


REFERATY

 • Pneumatologiczny wymiar liturgii, Sympozjum „Communio et Communicatio”, Sandomierz 16 III 1998 roku.
 • Jak we współczesnym świecie mówić o Bogu? Język liturgii i homilii wyrazem komunikacji interpersonalnej, Sympozjum „Jak mówić o Bogu współczesnemu człowiekowi”, Sandomierz 23 X 2004 roku.
 • Wierność przepisom i twórczość liturgiczna w celebracji Mszy świętej, Sympozjum „Eucharystia centrum życia Kościoła”, Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski 19 V 2005 roku.
 • Koronacja obrazu Matki Boskiej jako wyraz Jej czci (w świetle nowego obrzędu koronacji wizerunku N.M. Panny), Sympozjum „Maryja w sanktuariach w Polsce”, Gietrzwałd, 12 - 13 IV 2007 roku.
 • Problematyka pobożności ludowej w „Mediator Dei”, Sympozjum  „Aktualność Encykliki Piusa XII Mediator Dei, Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski 19 IV 2007 roku.
 • Troska o celebrację eucharystyczną w świetle adhortacji Sacramentum Caritatis Benedykta XVI, Sympozjum, „Idee przewodnie adhortacji Apostolskiej Benedykta XVI „Sacramentum Caritatis”,  Skarżysko-Kamienna 27 IX 2007roku.
 • Posługiwanie pasterskie Bpa Edwarda Frankowskiego w latach 1989 – 2007, Sympozjum „Biskup Solidarności Edward Frankowski”, Stalowa Wola 15 X 2007roku.
 • Liturgia w stu rocznikach „Kroniki”, Sympozjum, „Stulecie Periodyku Diecezjalnego „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, Sandomierz 15-16 XI 2007 roku.
 • Wpływ liturgii domowej na rozwój osobowy rodziny. Międzynarodowy Kongres Naukowy, „Wartość i dobro rodziny”, organizowany w X-lecie Instytutu Nauk o Rodzinie KUL, Lublin KUL, 12-13 V 2009 roku.
 • Magia czy modlitwa?. Sympozjum „Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie; wszystko badajcie”, (1 Tes 5, 19-21a) - Współczesne fenomeny Ducha Świętego, rozeznawanie ich i ocena doktrynalna, Lublin - KUL 27-28 VIII 2009 roku.
 • Udział kapłana w cudzie Mszy świętej oraz wierność przepisom liturgii mszalnej, Sympozjum dla duchownych, Kraków 9 IV 2010 roku.
 • Modlitwa w nauczaniu Sługi Bożego – ks. Wincentego Granata, Wykład inauguracyjny w Wyższym Seminarium Duchownym, Sandomierz 4 X 2010 roku.
 • Sługa Boży ks. Wincenty Granat jako ewangeliczny dydaktyk i pedagog, Referat wygłoszony do moderatorów seminariów duchownych, Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu 11 IV 2012 roku.
 • Omnia transeunt – Caritas manet (miłośnik liturgii, żarliwy homileta, oddany Kościołowi i Uniwersytetowi”). Laudacja wygłoszona w KUL w dniu 10 października 2012 roku z okazji 72 - lecia urodzin ks. prof. dra hab. Władysława Głowy.
 • Ars praesidendi Mszy świętej wyrazem wiary kapłana, Referat wygłoszony do duchowieństwa diecezji sandomierskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, 23 lutego 2013 roku.
 • Sztuka przewodniczenia liturgii mszalnej świadectwem kapłańskiej wiary, Referat wygłoszony do Księży wykładowców liturgiki w dniu 12 września 2013 roku w Olsztynie.
 • Koronacja obrazu Matki Jezusowej świadectwem Jej kultu, Referat wygłoszony do świeckich i duchowieństwa w parafii Rozwadów w dniu 19 października 2013 roku.
 • Czy pobożność maryjna w Kościele w Polsce wymaga odnowy?, Referat wygłoszony do świeckich i duchowieństwa w parafii Rozwadów w dniu 16 listopada 2013 roku.
 • Relacja Ars preaesidendi do ars celebrandi w posłudze kapłańskiej, Referat wygłoszony do Księży diecezji grodzieńskiej na Białorusi w dniu 10 marca 2014 roku.
 • Wskazania dotyczące muzyki sakralnej i śpiewu kościelnego w nauczaniu posoborowym Magisterium Ecclesiae (na przykładzie Kościoła w Polsce). Referat wygłoszony w ramach II Sympozjum Naukowego pt. „Polska muzyka sakralna – tradycja i nowoczesność”  organizowanego przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (przez Zakład Muzyki Kościelnej) w dniu 4  grudnia 2015 roku.
 • Kult  Maryi  w  liturgii i  kulturze  w  dziejach  Polski.  Warszawa 14 listopada 2018 roku. Temat sympozjum: „Ojczyzna w liturgii”. Sympozjum  organizowane przez  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla chętnych z całej Polski.

 • Kult  Bogurodzicy  w  liturgii i  kulturze polskiej w  dziejach  Polski. Poznań 9-10 maja 2019. Temat sympozjum: „Z dawna Polski Tyś Królową…”. Sympozjum  organizowane przez  Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • Ars preaesidendi i ars celebrandi. Kokszetau (Kazachstan) 12 września 2019. Temat Sympozjum: „Eucharystia dzisiaj”. Sympozjum  organizowane przez Kurię Biskupią w Nur Sułtan.  

 • Na czym polega cud Mszy świętej. 14 IX 2019 roku. Oziernoje (Kazachstan) 14 września 2019 roku. Temat Sympozjum: „Eucharystia dzisiaj”. Sympozjum  organizowane przez Kurię Biskupią w Nur Sułtan.  

 • Potrójna pobożność maryjna w świetle Biblii i liturgii”. Oziernoje (Kazachstan) 14 września 2019 roku. Temat Sympozjum: „Maryja w pobożności ludowej”. Sympozjum  organizowane przez Kurię Biskupią w Nur Sułtan.  

 • Istota nabożeństwa do Jezusa Miłosiernego. Oziernoje (Kazachstan) 18 września 2019.Temat Sympozjum: „Eucharystia dzisiaj”.  Sympozjum  organizowane przez Kurię Biskupią w Nur Sułtan.

 • Kult Maryi w  ujęciu ks. W. Granata. Lublin 11 grudnia 2019 roku. Temat Sympozjum: „Ks. Wincenty Granat” - Doktor  humanus. Sympozjum  organizowane przez  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

 powrót

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2020 08:00