dr hab. Wojciech Malec
adiunkt - Katedra Językoznawstwa Teoretycznego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wojciech.malec_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6944-8044