Ks. dr hab. Tomasz Siemieniec
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab. - Katedra Teologii Protestanckiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: tomasz.siemieniec_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5835-8908