Pracuję jako adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości KUL.

Moje główne zainteresowania skupiają się wokół zagadnień mindfulness (uważności), metapoznania, samoświadomości, samoregulacji oraz ich wpływu na poznawcze i emocjonalne funkcjonowanie człowieka. Aktualnie uczestniczę w międzynarodowych badaniach nad orientacją pozytywną, prowadzonych pod kierunkiem prof. P. Olesia oraz prof. G.V. Caprary z Sapienza Università di Roma. Jestem beneficjentem kilku grantów finansowanych przez MNiSW i NCN oraz stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w ramach Programu „Mistrz” prof. P. Olesia). Od wielu lat prowadzę szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz komunikacji interpersonalnej. Zajmuję się również terapią osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2014 15:00