Sylwia Niewczas
mgr Sylwia Niewczas
Asystent - Katedra Językoznawstwa Stosowanego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: sylwia.niewczas_anti_spam@kul.pl