Sylwester Jaśkiewicz
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Adiunkt - Katedra Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: sylwester.jaskiewicz_anti_spam@kul.pl