Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Socjologii Bezpieczeństwa i Kryminologii
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: slawomir.bylina_anti_spam@kul.pl