Rafał Kuzioła

 

p.o. Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej (od 01.10.2019 r. - )

 

Wykształcenie:

2018r. doktor chemii

2011r. magister chemii

 

Pełnione Funkcje:

- koordynator dyscypliny inżynieria materiałowa (od 01.10.2019r.)

- koordynator kierunku inżynieria materiałowa (od 01.10.2019r.)

 

- członek uniwersyteckiej komisji ds. oceny grantów Misyjnych (od 18.02.2020r.)

- członek uniwersyteckiej komisji ds. oceny grantów Interdyscyplinarnych (od 18.02.2020r.)

- członek Zespołu ds. utworzenia Centrum metodycznego przy Uniwersyteckim  Centrum Rozwijania Kompetencji (od 23.01.2020r.)

- członek Uniwersyteckiej Komisji Oceniającej (od 24.10.2019r.)

- członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Umiędzynarodowienia Nauki i Kształcenia (od 24.10.2019r.)

- członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Nauki (od 24.10.2019r.)

- Kierownik Studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego

- członek Wydziałowej Komisji ds. nagród na Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli (od 8.11.2019r.)

- członek Wydziałowej Komisji ds. podziału środków w ramach Aktywnej Polityki Płacowej (od 6.11.2019r.)

 

- członek Komisji Konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego ze stopniem naukowym dr lub dr hab. chemii (19.02.2020)

- członek Komisji Konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego ze stopniem naukowym dr lub dr hab. inżynierii materiałowej (19.02.2020)

- członek Komisji Konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko adiunkta dydaktycznego ze stopniem naukowym dr inż. lub dr hab. inż. inżynierii środowiska lub rolnictwa (19.02.2020)

 

- Członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Oceny Grantów Interdyscyplinarnych (04.06.2019r.)

- Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Grantów dyscypliny inzynieria materiałowa (04.06.2019r.)

- członek panelu ekspertów (05.2019r.)

- Członek Zespołu przygotowującego raport dla PKA (dla kierunku inżynieria środowiska, 02.2019r.)

 

- członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia (11.2018r. - 30.09.2019r.)

- Członek Rady Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (do 30.09.2019 r.)

- Członek Rady Instytut Inżynierii Środowiska (do 30.09.2019 r.)

- koordynator Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (01.10.2018r. - 30.09.2019r.)

- Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

-Członek Zespołu ds. opracowania katalogu metod dydaktycznych, od 15.11.2018r

- Przedstawiciel pracowników w audycie możliwości komercjalizacyjnych (08.11.2018r.)

- Członek 4 komisji Przetargowych

- Przewodniczący Zespołu ds.  rozwiązywania kwestii aparaturowych kierunku Inżynieria Materiałowa

- Członek Komisji ds. Aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. “ Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli” (18-02-2014) 

- Członek 7 Komisji programowych

- Członek Komisji do spraw odbioru budynku Inżynierii Materiałowej przy ul. Kwiatkowskiego 3A w Stalowej Woli (18 WRZEŚNIA 2014)

 

Nagrody:

 • Nagroda Rektora KUL II stopnia (12.2018r.)

 

Dyscypliny naukowe:

- inżynieria materiałowa

 

Zainteresowania badawcze:

- SEM, 

- elektorforeza kapilarna

 

Recenzje:

5 prac magisterskich

 

Wykształcenie:

 • Doktor nauk chemicznych w dyscyplinie biochemii , Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 19 października 2018
 • Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Chemii UAM  w Poznaniu, na kierunku ‘Analityka Chemiczna’, wraz z zaliczeniem kursu – Metrologia Chemiczna TRAINMIC, w czerwcu 2013r. (dyplom z dnia 30 września 2013 r.)
 • Ukończone studia stacjonarne na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie, na kierunku Chemia w specjalności Chemia Podstawowa i Stosowana ukończone z uzyskaniem w dniu 16 czerwca 2011 r. tytułu zawodowego Magistra.
 • Praktyki zawodowe w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A., w Wydziale Laboratoryjnym – Laboratorium Kontroli Jakości, 08-09. 2010

 

Publikacje:

 

 1. Rafał Kuzioła, Barbara Marczewska, Krzysztof Marczewski,
  Captopril apparently increase and cisplatin apparently decrease human albumin concentration in artificial urinary solutions,
  Journal of Clinical Laboratory Analysis · February 2017
  DOI: 10.1002/jcla.22127 IF: 1.549 (20pkt)

 2. Maciej Jarzębski, Tomasz Śliwa, Barbara Peplińska, Jarosław Jakubowicz, Rafał Kuzioła, Jeremi Kościński, Tomasz Białopiotrowicz, Jacek Gapiński, Submicron sized fluorescent silica particles characterization, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B Beam Interactions with Materials and Atoms · February 2017
  DOI: 10.1016/j.nimb.2017.01.088 IF: 1.389 (25pkt)

 3. Andrzej Kuczumow, Jakub Nowak, Rafał Kuzioła, Maciej Jarzębski, Analysis of the composition and minerals diagrams determination of petrified wood, Microchemical Journal · April 2019
  https://doi.org/10.1016/j.microc.2019.04.070 IF: 3.206 (70pkt)

 4. A. Duriagina, O.S. Filimonov , V.V. Kulyk, I.A. Lemishka, R. Kuziola, Investigation of structural-geometric parameters and elemental composition of spherical VT20 alloy powders, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2019-08-01, DOI: 10.5604/01.3001.0013.7914   (20pkt)

   

 5. Volodymyr Levytskyi, Volodymyr Moravskyi, Andrii Masyuk , Rafał Kuzioła, Katarzyna Grąz, Ulyana Khromyak, Modified Densified Waste of Expanded Polystyrene and Its Blends With Polyamide 6, POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE  2020.02.03, DOI 10.1002/pen.25349    IF: 1.92                       (70pkt)

 

Organizacja konferencji:

 1. X Jubileuszowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego, Stalowa Wola 9-11.09.2013, Członek komitetu organizacyjnego
 2. I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców: Zasoby Wodne - Ochrona, Gospodarowanie, Ekotechnologie, Stalowa Wola 8-9.11.2013, Członek komitetu organizacyjnego
 3. Konferencja naukowa: Stalowa Wola jako ośrodek naukowo-badawczy. Fakty czy wizja?, Stalowa Wola 14.05.2014. Członek komitetu organizacyjnego
 4. Członek komitetu organizacyjnego konferencji międzynarodowej:  I Miedzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna: Innowacyjne Rozwiazania I  Technologie W Gospodarce Komunalnej, 2–3 czerwca 2015 r. Stalowa Wola

 

Udział w konferencjach:

 1. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Białystok 16-20.09.2012
 2. Sustainable development of provincial environment, Samara State University of Architecture and Civil Engineering, Samara, Rosja, 23-31.10.2012
 3. XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 4-5.04.2013
 4. 56. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem, Siedlce 16-20.09.2013
 5. PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – nowy obowiązek gmin, Stalowa Wola 13.11.2013
 6. Analiza Chemiczna W Ochronie Zabytków, Warszawa 06.12.2013
 7. Konferencja zamykająca Projekt pn. “Stworzenie kompleksowej bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej”, Stalowa Wola 24.04.2014 (zaproszenie).
 8. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Styl i jakość życia współczesnego człowieka 2014 – Bezpieczeństwo” Stalowa Wola 28.05.2014
 9. Panelowe Spotkanie Dyskusyjne "Innowacje w Praktyce" Lublin, 10-11.12.2014 (CERTYFIKAT)
 10. XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 9-10.04.2015
 11. 8th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archaeology (RAA 2015), Wrocław 1-5.09.2015
 12. Jubileuszowe XXV Poznańskie Konwersatorium Analityczne: Nowoczesne Metody Przygotowania Próbek I Oznaczania Śladowych Ilości Pierwiastków, Poznań 7-8.04.2016
 13. Sesja Naukowa: Rola Chemii Analitycznej W Ortopedii I Stomatologii, Poznań 06.04.2016
 14. The 13th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS’2016), 13-18 June 2016, Ustroń, Poland
 15. XII Konferencja – Analiza Specjacyjna – możliwości i kierunki rozwoju, Poznań 1-2.03.2018
 16. Międzynarodowa konferencja: MATERIAL TECHNOLOGIES IN SILESIA’2019, Zawiercie, 13-16.10.2019
 17. Przystanek Historia Stalowa Wola, organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Fundację Uniwersytecką w Stalowej Woli, Stalowa Wola, 09.12.2019
 18. III Konferencja BIZNES – NAUKA – STALOWA WOLA na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola, 10.12.2019
 19. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w." na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, Lublin, 13.12.2019

Szkolenia:

 • Szkolenia z obsługi aparatury
  • Szkolenie z nanoindentera, Naukowo-badawcze Laboratorium Międzyuczelniane w Stalowej Woli, Stalowa Wola 20-21.06.2013, (CERTIFICATE OF TRAINING ACHIEVEMENT, NANOVEA)
  • Szkolenie z FT-IR/RAMAN/MIKROSKOP IR (Nicolet 6700 FT-IR, NXR FT-RAMAN MODULE, MIKROSKOP NICOLET IN10), Naukowo-badawcze Laboratorium Międzyuczelniane w Stalowej Woli, Stalowa Wola 10-11.07.2013
  • Mikroskop Polaryzacyjny Metalograficzny
  • POTENCJOSTAT/GALWANOSTAT ATLAS 0531 EU&IA, PROGRAM ATLASCORR05, PROGRAM ATLASLAB (29-09-2014) (CERTYFIKAT)
  • XRF 07-10-2014
  • Szkolenie z SEM+EDS. Szkolenie z zakresu obsługi skaningowego mikroskopu elektronowego TESCAN VEGA 2 SBH, oraz systemu mikroanalizy rentgenowskiej OXFORD INSTRUMENTS INCA ENERGY 250 X-ATC. Stalowa Wola (26.03.2015r.) IM (CERTYFIKAT)
  • Szkolenie z XRF. Seminarium: Spektrometria XRF w teorii i praktyce zorganizowane przez PANalytical B.V. Oraz Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Ustroń 12-14 maja 2015r.  (CERTYFIKAT)
  • Szkolenie z Elektroforezy Kapilarnej Szkolenie z aparatu do elektroforezy kapilarnej P/ACE MDQ Plus firmy SCIEX, (7-9.09.2015r.) IŚ (CERTYFIKAT)
  • Szkolenie z podręcznego, przenośnego spektrometru promieniowania gamma Szkolenie z obsługi spektrometru gamma model InSpector-1000 z detektorem scyntylacyjnym stabilizowanym NaI(Tl) model IPROS-2. Wykorzystanie oprogramowania Genie-2000 Basic Spectroscopy i Gamma Analysis do jakościowej i ilościowej analizy widm. (21.10.2015r.) (CERTYFIKAT)
  • Seminarium poświęcone technikom przygotowania próbek i analizy wielopierwiastkowej (ASA/ICP/ICP-MS, analizatory rtęci)
   Seminarium Trendy analityczne i nowe rozwiązania w analizach wielopierwiastkowych i przygotowaniu próbek (02.06.2016) Lublin
  • Seminarium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej, Warszawa, (16.06.2016)
  • Szkolenie z obsługi: Przyrząd pomiarowy do pomiaru grubości powłok i analizy materiałowej, wykorzystujący metodę fluorescencji rentgenowskiej z rozproszeniem energii (EDXRF) (FISCHER, FISCHERSCOPE X-RAY XDV-SDD) (04.12.2019)

 

 • Szkolenia z oprogramowania
  • KURS ON-LINE AUTOCAD PODSTAWY (03-06-2019)
  • IMAGE-PRO PLUS  (27-08-2014)
  • ORIGIN 9.1 (online) (12-11-2014) Origin: Wizualizacja danych w formie wykresów 2D i 3D.
  • Webinarium: SigmaPlot 13 - From Data to Presentation (18-05-2016)

 

 • Inne Szkolenia
  • Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (2019-11-02)
  • Finansowanie projektów B+R – 24, 25 marca 2014r.
  • Ochrona własności intelektualnej – 26 marca 2014r.
  • Komercjalizacja wyników badań – 27 marca 2014r.
  • Praktyczne aspekty współpracy nauki z biznesem – 28 marca 2014r.
  • Praktyczne aspekty współpracy nauki z biznesem – 28 marca 2014r.
  • Szkolenie ze statystyki. Szkolenie połączone z warsztatami z zakresu: „Dobra praktyka profesjonalna w laboratorium. Wykorzystanie metod statystycznych. Walidacja metod”. Stalowa Wola, 30.06-01.07.2015r. (CERTYFIKAT)
  • Szkolenie z Parlamentu Europejskiego: Szkolenie pt. „Jak pozyskać środki na badania i innowacje z funduszy UE?”, odbyte w ramach Regionalnego Forum Dyskusyjnego Parlamentu Europejskiego. Baranów Sandomierski 11.06.2015r.
  • Szkolenie: „Publikuj z Wiley w uznanych czasopismach naukowych”, Wydział Fizyki UAM, Poznań, 22.04.2016r. (CERTYFIKAT)
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2020 19:19