dr Paweł Kwaśnicki
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr - Katedra Inżynierii Materiałowej
Instytut Inżynierii Materiałowej
Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ofiar Katynia 6
37-450 Stalowa Wola

E-mail: pawel.kwasnicki_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2103-0917