dr Mirosław Urbanek
adiunkt - Katedra Polityki Gospodarczej i Bankowości
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: miroslaw.urbanek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9545-6921