Michał Powęska
Ks. dr Michał Powęska
Asystent - Katedra Teologii Protestanckiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: michal.poweska_anti_spam@kul.pl