Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marcin.wysocki_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5448-5566