Historyk radzieckiej komedii filmowej, badacz twórczości wspomnieniowej Polaków zesłanych na Wschód, historyk przekładu oraz aktywny tłumacz z języka rosyjskiego na język polski i w kierunku odwrotnym.

Kariera zawodowa:

2002-2007 - Briański Uniwersytet Państwowy im. I. G. Pietrowskiego (Rosja), Centrum Słowianoznawstwa - starszy wykładowca

2007-2009 - Briański Uniwersytet Państwowy im. I. G. Pietrowskiego (Rosja), Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Stosunków Międzynarodowych - docent

2013-2014 - Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. Piotra Mohyły (Mikołajów, Ukraina), Instytut Filologii - visiting professor

od 01.10.2016 - asystent w Katedrze Translatoryki i Języków Słowiańskich w Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL

Książki:

1. Rosja i Rosjanie w pamiętnikach Polaków (1863-1918), Warszawa 2009.

2. ZSRR się śmieje. Filmy Leonida Gajdaja i radziecka kinematografia komediowa, Toruń 2013.

3. Zygmunt Szczęsny Feliński – pisarz i człowiek, Warszawa 2015.

4. Proszę przyjść jutro. Satyra antybiurokratyczna w komediach filmowych okresu ZSRR i PRL, Lublin 2017.

5. Przekład, opracowanie i posłowie tłumacza: Ludmiła Pawliczenko, Pani Śmierć. Najsłynniejsza snajperka frontu wschodniego, Warszawa 2018.

6. Przekład i opracowanie: Jewgienij Nikołajew, Czerwony snajper. Wspomnienia z frontu wschodniego, Warszawa 2018.

Ostatnia aktualizacja: 08.11.2018 19:31