Historyk radzieckiej komedii filmowej, badacz twórczości wspomnieniowej Polaków zesłanych na Wschód, historyk przekładu oraz aktywny tłumacz z języka rosyjskiego na język polski i w kierunku odwrotnym.

 

Kariera zawodowa:

2002-2007 – Briański Uniwersytet Państwowy im. I. G. Pietrowskiego (Rosja), Centrum Słowianoznawstwa – starszy wykładowca

2007-2009 – Briański Uniwersytet Państwowy im. I. G. Pietrowskiego (Rosja), Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Stosunków Międzynarodowych – docent

2013-2014 – Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. Piotra Mohyły (Mikołajów, Ukraina), Instytut Filologii – visiting professor

od 01.10.2016 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich

 

Książki:

1. Rosja i Rosjanie w pamiętnikach Polaków (1863-1918), Warszawa 2009.

2. ZSRR się śmieje. Filmy Leonida Gajdaja i radziecka kinematografia komediowa, Toruń 2013.

3. Zygmunt Szczęsny Feliński – pisarz i człowiek, Warszawa 2015.

4. Proszę przyjść jutro. Satyra antybiurokratyczna w komediach filmowych okresu ZSRR i PRL, Lublin 2017.

5. Przekład, opracowanie i posłowie tłumacza: Ludmiła Pawliczenko, Pani Śmierć. Najsłynniejsza snajperka frontu wschodniego, Warszawa 2018.

6. Przekład i opracowanie: Jewgienij Nikołajew, Czerwony snajper. Wspomnienia z frontu wschodniego, Warszawa 2018.

Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019 16:16