dr Małgorzata Żak-Kulesza
Adiunkt - Katedra Historii Filozofii w Polsce
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.zak-kulesza_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3601-4709