Katarzyna Kagan
mgr Katarzyna Kagan
Specjalista badawczo - techniczny - Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów
Instytut Nauk Medycznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 "i"
20-708 Lublin

E-mail: katarzyna.kagan_anti_spam@kul.pl