dr Katarzyna Czubak
Adiunkt - Katedra Psychologii Osobowości
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.czubak_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9971-9362