dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Historii Literatury Staropolskiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: justyna.dabkowska-kujko_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9873-5555