1

Zainteresowania:

 • biologia, ochrona środowiska,
 • katolicka nauka społeczna, ekumenizm,
 • psychologia rodziny, psychologia środowiska

 

Hobby:

 • literatura fantasy i sci-fi
 • wędrówki górskie i nie tylko ;)
 • fotografowanie
 • jazda na rowerze, bieganie, pływanie, siatkówka, strzelectwo sportowe
 • niektórzy mówią, że także studiowanie ;)

 

Droga naukowa:

 • 2018-06-27 licencjat - ratownictwo medyczne
  (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
  "Problem samobójstw wśród ludzi starszych"
 • 2015-06-24 magister - psychologia
  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  "Lęk i nadzieja na sukces a zmartwienia doświadczane przez kandydatów na rodziców adopcyjnych"
 • 2015-04-15 licencjat - teologia - katolicka nauka społeczna
  (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
 • 2009-05-30 magister - teologia
  (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
  "Ekumeniczne aspekty apostolstwa świeckich. Współpraca katolików i protestantów"
 • 2004-10-07 magister - ochrona środowiska - geoekologia, ochrona wód i kopalin
  (Uniwersytet Wrocławski)
  "Inwentaryzacja przyrodnicza i ocena zagospodarowania wyrobisk bazaltoidów w powiatach zgorzeleckim i lubańskim"
 • 2002-09-11 licencjat - ochrona środowiska
  (Uniwersytet Wrocławski)
  "Sposoby zagospodarowania wyrobisk naziemnych"

 

Dorobek:

  Książka naukowa recenzowana:

Między lękiem a nadzieją. Zmartwienia osób wchodzących na drogę rodzicielstwa adopcyjnego, Lublin 2018

Ekumeniczne aspekty apostolstwa świeckich. Współpraca katolików i protestantów, Lublin 2015

  Rozdział w recenzowanej książce naukowej:

Zachowania suicydalne u osób w późnej dorosłości. W: R. Balina, M. Idasz-Balina, M. Drewniak (red.) Nauka i wiedza kluczem do poznania prawdy cz. 2. Waleńczów 2018

Adopcja - początek czy koniec trudności i problemów osób bezdzietnych. W: D. Opozda, M. Leśniak (red.) Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych. Lublin 2017

  Artykuł w czasopiśmie recenzowanym:

Adopcja jako droga do rodzicielstwa - od diagnozy do przysposobienia W: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 1(29) 2017

  Artykuł w czasopiśmie:

W walce o diamenty. Republika Środkowoafrykańska W: Misyjne drogi, 2016

  Wygłoszenie referatu na konferencji:

Co martwi kandydatów na rodziców adopcyjnych, Łódź 2018

Problem samobójstw wśród osób starszych, Warszawa 2018

Adopcja i niepełnosprawność, Janów Lubelski 2017

Zagadnienia zdrowia rozpatrywane z perspektywy procesu adopcyjnego, Kielce 2017

Adopcja - początek czy koniec trudności i problemów osób bezdzietnych, Lublin 2017

Adopcja - trudna droga do rodzicielstwa, Lublin 2016

Adopcja - a co potem? Znaczenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla rodzin adopcyjnych, Lublin 2016

Zmartwienia przeżywane przez kandydatów na rodziców adopcyjnych, Gdańsk 2016

   Współautorstwo referatu:

Satysfakcja z pracy i zaangażowanie w prace w kontekście zmartwień związanych z macierzyństwem, Łódź 2016

Ostatnia aktualizacja: 22.10.2018 15:07