Henryk Drawnel
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
profesor KUL - Katedra Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: henryk.drawnel_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4425-315X