dr Gerhard Müller prof. KUL
Profesor KUL (badawczy) - Katedra Historii Dogmatów i Teologii Historycznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: gerhard.muller_usun_to@kul.pl