dr Geoffrey Dunn prof. KUL
Profesor KUL (badawczy) - Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: geoffrey.dunn_usun_to@kul.pl