dr hab. Ewa Rzeczkowska
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab. - Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: ewa.rzeczkowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4750-353X