Dorota Mącik
dr hab. Dorota Mącik prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Psychologii Klinicznej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dorota.macik_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5015-1059