dr Dominique Poirel prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dominique.poirel_anti_spam@kul.pl