Arkadiusz Adamczuk

beztytuu_400
Arkadiusz Adamczuk

 

Ur.19.08.1974 r. w Lublinie

Edukacja

· 1989 - 1993 VI LO Lublin - Klasa humanistyczna

· 1993 - 1998 Katolicki Uniwersytet Lubelski - Magister historii sztuki

· 2001 -2006 Katolicki Uniwersytet Lubelski, Studium Doktoranckie

· 22.V.2006 Doktor Nauk Humanistycznych

 

Zainteresowania Badawcze.

Od momentu podjęcia studiów uniwersyteckich moje zainteresowania koncentrują się na epoce średniowiecza. Uściślając obszar poszukiwań, podjąłem się rozpatrywania zagadnień ikonograficznych oraz problemów związanych z funkcjonowaniem dzieła sztuki w ówczesnym społeczeństwie. Szczególnie interesują mnie zagadnienia odbioru konkretnego przedmiotu, poprzez swoją formę niosącego pewne treści ideowe, w czasach jego powstania.

W pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem Pani profesor Urszuli Mazurczak, spróbowałem odpowiedzieć na pytania związane z mieczem koronacyjnym królów polskich tzw. Szczerbcem. Jednym z najważniejszych problemów było określenie w jaki sposób odczytać, w świetle jego pierwotnej funkcji tzn. miecza sprawiedliwości, wyobrażenia i napisy jakimi został ozdobiony. Konkluzją było stwierdzenie iż, program ikonograficzno - inskrypcyjny Szczerbca akcentuje aspekt sądowniczej władzy księcia, której wzór czerpać powinien od Boga - Sędziego najwyższego. Jednocześnie ów przekaz ikonograficzny był ważnym komunikatem dla uczestników książęcych sądów, przypominając, iż władca posiada „prawo miecza".

Podejmując pracę nad dysertacją doktorską skupiłem się na przechowywanym w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL rękopisie ms. 1, „Concordia discordantium canonum"- tzw. Kodeksie Gracjana. Rękopis ten powstał pod koniec XIII wieku w tuluzkim środowisku miniatorskim. Ozdobiony został 38 miniaturami figuralnym, które ilustrują tzw. Causae czyli fikcyjne sprawy, będące podstawą do rozważań prawniczych. Jakkolwiek prawnicy analizują od dawna tekst Kodeksu Gracjana pod różnym kątem, badania nad ikonografią miniatur zdobiących te księgi są bardziej niż skromne. W historiografii nie powstała żadna monografia artystyczna czy ikonograficzna zabytku tego typu. Przebadanie jego ikonografii pozwoli na lepsze poznanie średniowiecznego społeczeństwa po reformie gregoriańskiej. Poruszane w kodeksie zagadnienia dyscypliny kościelnej, wojny, czy problemy małżeństwa kanonicznego ilustrowane są w sposób niezwykle oryginalny, oddający, jak się wydaje, środowisko społeczne iluminatora (sam tekst powstał w Bolonii ok. 1150 r.). Ważny jest przy tym akcentowany zwłaszcza w pierwszej miniaturze wzajemny stosunek władzy świeckiej i duchownej. Interesującym i raczej mało przebadanym problemem, są również związki artystyczne tego kodeksu z innymi iluminowanymi rękopisami powstałymi na terenie południa Francji.

Obecnie kontynuuję pracę nad tradycją obrazowania prawa w kulturze europejskiej.

 

Inne wątki, które interesują mnie w sposób szczególny to ilustracja książkowa oraz szlak pielgrzymkowy do Santiago de Compostela i wszystko co się z nim wiąże. Moje Camino odbyłem w dniach 2 - 25 lipca 2007 roku idąc pieszo od Puente la Reina do Santiago (ok. 670 km).

Etatowo pracuję w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

http://www.bukul.lublin.pl/dzialy_ludzie/oddzial_zbiorow_specjalnych.htm

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2015 10:56