dr Anna Gronba-Chyła
asystent - Katedra Inżynierii Środowiska
Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: anna.gronba-chyla_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0976-7553