Anna Głąb

1994-1998: Liceum im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku (woj. śląskie)

 

1998-2004: studia z Filozofii Teoretycznej na Wydziale Filozofii KUL (magisterium napisane pod kierunkiem prof. Tadeusza Szubki, na seminarium z metodologii filozofii, tytuł pracy: "Inspiracje twórczością Lewisa Carrolla w tekstach filozofów analitycznych")

 

2004-2008: studia doktoranckie na Wydziale Filozofii KUL (doktorat - obrona w czerwcu 2008 r. - napisany pod kierunkiem prof. Piotra Gutowskiego, na seminarium z historii filozofii współczesnej, tytuł pracy: "Rozum w świecie praktyki. Poglądy filozoficzne Marthy C. Nussbaum").

 

2008: asystent na Wydziale Filozofii KUL.

 

2009: adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL.

 

2016: nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej filozofia przez Komisję Habilitacyjną powołaną przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych oraz przez Radę Wydziału Filozofii KUL (na podstawie monografii habilitacyjnej: "Literatura a poznanie moralne. Epistemologiczne podstawy etycznej krytyki literackiej", Lublin: Wyd. KUL 2016).

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2017 15:54